تبلیغات
فرمهین - اگذاری یک مرحله‌ای ۹۹۰ قطعه زمین در شهرک امیرکبیر ، دستگاه های خدماتی را دچار مشکل کرد

شکوهمند و پربرکت

 
 
اگذاری یک مرحله‌ای ۹۹۰ قطعه زمین در شهرک امیرکبیر ، دستگاه های خدماتی را دچار مشکل کرد
نظرات () | ادامه مطلب...

نماینده تفرش، آشتیان و فراهان:
تلخی کام کشاورزان به دلیل تاخیر در پرداخت دستمزد از سوی دولت/ واگذاری یک مرحله‌ای ۹۹۰ قطعه زمین در شهرک امیرکبیر، دستگاه های خدماتی را دچار مشکل کرد
نماینده تفرش، آشتیان و فراهان گفت: واگذاری ۷۰ هکتار زمین به شرط ساخت، در یک مرحله به شهروندان در این شهرک، دستگاه های خدمات رسان را با مشکل روبه رو کرد.

به گزارش شبکه اطلاع رسانی راه دانا ؛  از در چهارمین روز از هفته دولت، برق شهرک امیرکبیر شهر فرمهین با حضور نماینده تفرش،آشتیان و فراهان و مسئولین استانی و شهرستانی افتتاح شد.


در این مراسم، احداث سبکه فشار متوسط هوایی با متراژ ۲۴۵۳ متر با اعتبار ۸۵۰ میلیون ریال، احداث شبکه فشار ضعیف با متراژ ۲۳۰۹ متر با اعتبار ۱ میلیارد و ۵۰۰ هزار ریال و نصب ۲دستگاه ترانس با اعتبار ۶۰۰ میلیون ریال به بهره برداری رسید.

در مراسم افتتاحیه محمد حسینی، نماینده تفرش، آشتیان و فراهان با اشاره به توسعه شهر فرمهین گفت: شهر فرمهین گنجایش جمعیتی بالغ بر ۵۰ هزار نفر دارد و با فراهم شدن شرایط توسعه، آینده خوبی در انتظار این شهر است.

وی با اشاره به شهرک امیرکبیر فرمهین افزود: واگذاری ۷۰ هکتار زمین به شرط ساخت، در یک مرحله به شهروندان در این شهرک، دستگاه های خدمات رسان را با مشکل روبه رو کرد، اگر این ۹۹۰ قطعه زمین واگذاری شده شهرک در دو فاز به شهروندان واگذار شده بود، مشکلات در خدمات رسانی به مردم کمتر بود.

حسینی اظهار کرد: پراکندگی ساخت و ساز در این شهرک سبب نارضایتی مالکان این شهرک را از عدم خدمات رسانی دستگاه ها از جمله برق، گاز و ... شد، از سوی به دلیل نبود منابع، این دستگاه های خدمات رسان نتوانستند رضایت مردم را جلب کنند.

نماینده تفرش، آشتیان و فراهان گفت: در دو هفته گذشته ۶۰۰ تیر برق در شهرک دپو شده است و شرکت برق به دلیل حفاری اداره گاز نتوانسته است که نصب تیرهای برق را انجام دهد، مدت زمان دوهفته برای پرکردن جای حفاری لوله های گاز زمان زیادی است، این اداره باید هرچه سریهتر با پرکردن جای حفاری لوله گاز، خدمات رسانی در این شهرک را سرعت بخشد.

وی با بیان اینکه حس خدمت به یکدیگر و احساس مسؤلیت بیش تر در انجام وظایف را تقویت کنیم، افزود: بررسی ها گویای این حقیقت است که در طول تاریخ، موفق ترین جوامع آن هایی بوده اند که حس هم کاری و خدمت به هم نوع و پای بندی به انجام وظیفه در آن ها بیش تر بوده است.

حسینی با اشاره به پرداخت بهای گندم کشاورزان اظهار کرد: عدم پرداخت به موقع دستمزد گندم کشاورزان شیرینی برداشت را به کام کشاورزان تلخ کرد، مشکلات نقدینگی دولت سبب شد تا وعده های سرخرمن کشاورز پوچ شود.

رئیس مجمع نمایندگان استان مرکزی گفت: فرماندار شهرستان، مبادله توافق نامه اعتبارات را تسریع دهد و تاسقف اعتباران تعهد ایجاد کند، مردم در انتظار اقدامات نهایی دولت هستند.

نماینده تفرش، آشتیان و فراهان:
تلخی کام کشاورزان به دلیل تاخیر در پرداخت دستمزد از سوی دولت/ واگذاری یک مرحله‌ای ۹۹۰ قطعه زمین در شهرک امیرکبیر، دستگاه های خدماتی را دچار مشکل کرد
نماینده تفرش، آشتیان و فراهان گفت: واگذاری ۷۰ هکتار زمین به شرط ساخت، در یک مرحله به شهروندان در این شهرک، دستگاه های خدمات رسان را با مشکل روبه رو کرد.

به گزارش شبکه اطلاع رسانی راه دانا ؛  از در چهارمین روز از هفته دولت، برق شهرک امیرکبیر شهر فرمهین با حضور نماینده تفرش،آشتیان و فراهان و مسئولین استانی و شهرستانی افتتاح شد.

در این مراسم، احداث سبکه فشار متوسط هوایی با متراژ ۲۴۵۳ متر با اعتبار ۸۵۰ میلیون ریال، احداث شبکه فشار ضعیف با متراژ ۲۳۰۹ متر با اعتبار ۱ میلیارد و ۵۰۰ هزار ریال و نصب ۲دستگاه ترانس با اعتبار ۶۰۰ میلیون ریال به بهره برداری رسید.

در مراسم افتتاحیه محمد حسینی، نماینده تفرش، آشتیان و فراهان با اشاره به توسعه شهر فرمهین گفت: شهر فرمهین گنجایش جمعیتی بالغ بر ۵۰ هزار نفر دارد و با فراهم شدن شرایط توسعه، آینده خوبی در انتظار این شهر است.

وی با اشاره به شهرک امیرکبیر فرمهین افزود: واگذاری ۷۰ هکتار زمین به شرط ساخت، در یک مرحله به شهروندان در این شهرک، دستگاه های خدمات رسان را با مشکل روبه رو کرد، اگر این ۹۹۰ قطعه زمین واگذاری شده شهرک در دو فاز به شهروندان واگذار شده بود، مشکلات در خدمات رسانی به مردم کمتر بود.

حسینی اظهار کرد: پراکندگی ساخت و ساز در این شهرک سبب نارضایتی مالکان این شهرک را از عدم خدمات رسانی دستگاه ها از جمله برق، گاز و ... شد، از سوی به دلیل نبود منابع، این دستگاه های خدمات رسان نتوانستند رضایت مردم را جلب کنند.

نماینده تفرش، آشتیان و فراهان گفت: در دو هفته گذشته ۶۰۰ تیر برق در شهرک دپو شده است و شرکت برق به دلیل حفاری اداره گاز نتوانسته است که نصب تیرهای برق را انجام دهد، مدت زمان دوهفته برای پرکردن جای حفاری لوله های گاز زمان زیادی است، این اداره باید هرچه سریهتر با پرکردن جای حفاری لوله گاز، خدمات رسانی در این شهرک را سرعت بخشد.

وی با بیان اینکه حس خدمت به یکدیگر و احساس مسؤلیت بیش تر در انجام وظایف را تقویت کنیم، افزود: بررسی ها گویای این حقیقت است که در طول تاریخ، موفق ترین جوامع آن هایی بوده اند که حس هم کاری و خدمت به هم نوع و پای بندی به انجام وظیفه در آن ها بیش تر بوده است.

حسینی با اشاره به پرداخت بهای گندم کشاورزان اظهار کرد: عدم پرداخت به موقع دستمزد گندم کشاورزان شیرینی برداشت را به کام کشاورزان تلخ کرد، مشکلات نقدینگی دولت سبب شد تا وعده های سرخرمن کشاورز پوچ شود.

رئیس مجمع نمایندگان استان مرکزی گفت: فرماندار شهرستان، مبادله توافق نامه اعتبارات را تسریع دهد و تاسقف اعتباران تعهد ایجاد کند، مردم در انتظار اقدامات نهایی دولت هستند.

فرماندار فراهان در این مراسم با اشاره به اقدامات انجام شده در این شهرک گفت: برق رسانی ساکنین شهرک امیرکبیر فرمهین تا ۱۰ روز آینده انجام می شود و همه ی ساکنین این شهرک از خدمات شرکت برق بهره مند می شوند.

وی افزود: گازرسانی این شهرک با اعتبار ۴۷۰ میلیون تومان انجام شده است و ۱۲ هزار متر شبکه گاز این شهرک انجام شده و ۵ هزار متر این شبکه در دو هفته آینده انجام می شود.

فائض پور اظهار کرد: در شهرستان فراهان ۴۶۷ هزار کیلومتر شبکه پلی اتیلن انجام شده است، ۵۸ کیلومتر شبکه فلزی دارم و کل هزینه گاز رسانی شهرک ۳۲ میلیلارد تومان است.

فرماندار فراهان با اشاره به شبکه گاز رسانی شهر فرمهین گفت: شبکه شهر فرمهین ۵۱ کیلومتر است که ۱۷.۵ کیلومتر آن در شهرک امیر کبیر انجام شده است که ۱۲ کیلومتر آن دارای گاز شده و ۵ کیلومتر آن بزودی گازدار می شود.

وی با اشاره به انشعابات گاز خریداری شده در شهرک امیر کبیر افزود: تاکنون ۷۰ انشعاب برق و ۱۳۰ انشعاب گاز از سوی ساکنان این شهرک خریداری شده است.

شاملو، مدیر کل دفتر امور شهری و شوراهای استانداری مرکزی در این مراسم با اشاره به ایستگاه تی بی اس گاز در فرمهین گفت: در شهر فرمهین یک دستگاه تی بی اس، ۵ هزار متر مکعبی داریم که تامین نیاز شهر را نمی کند و یک ایستگاه ۱۰ هزار متر مکعبی در حال تهیه برای نصب و راه اندازی در شهرک امیرکبیر فرمهین است.

وی افزود: بودجه نصب شبکه برق شهرک امیرکبیر فرمهین، ۶۷۰ میلیون تومان است و مصرف گاز مصرفی این شهرک ۱۱ هزار و ۶۰۰ مترمکعب در ساعت پیش بینی می شود.

شاملو با اشاره به تعداد مشترکین شبکه توزیع برق شهر شهرستان فراهان اظهار کرد: مشترکین شبکه برق شهرستان، ۱۲۷۱۷ مشترک هستند و از این مشترکین ۲۶۶۹ مورد و مشترکین شهر خنجین ۱۰۱۳ مورد و مشترکین کل روستاهای فراهان ۸۸۸۸ مورد است.

انتهای پیام/ک»
مرتبط با : اجتماعی سیاسی فرمهین خبر
لینک های مرتبط : ، دستگاه های خدماتی را دچار مشکل کرد
نویسنده : Mohammadif
تاریخ : پنجشنبه 4 شهریور 1395
زمان : 10:13 ق.ظ
:: کشف دام قاچاق در فراهان
:: افتتاحیه مرکز رشد دانشگاه پیام نور واحد فراهان
:: سرپرست دانشگاه آزاد اسلامی فراهان تغییر کرد
:: بازدید 890 کیلومتر شبکه برق در فراهان
:: 12 هکتار از اراضی فراهان زیر کشت زعفران رفت
:: افتتاح شعبه تامین اجتماعی فرمهین با حضور وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی
:: 9 هزار و 535 کارت هوشمند ملی در فراهان صادر شد
:: 96 درصد اراضی ملی فراهان سند دار شد
:: پوشش شبکه گازرسانی شهرستان فراهان کامل شد
:: پی سوز سفالی مربوط به قرون میانی اسلامی در فراهان کشف شد
:: 310 میلیارد ریال سرمایه گذاری در بخش صنعت فراهان
:: بودجه شهرستان فراهان ۲۵ درصد افزایش یافت
:: تاکید استاندار مرکزی بر تکمیل چارت نیروی انسانی ادارات شهرستان فراهان
:: بودجه شهرستان فراهان ۲۵ درصد افزایش یافت