تبلیغات
فرمهین - اسید بر چهره فراهان

شکوهمند و پربرکت

 
 
اسید بر چهره فراهان
نظرات () | ادامه مطلب...

اسید بر چهره فراهان

اسید بر چهره فراهان، یکی از عنوان های خبری شماره 804 روزنامه عطریاس است که به بررسی عوارض کارخانه اسید میهن شهرستان فراهان پرداخته است.

کارخانه اســید میهن فراهــان تولید کننده مواد شیمیایی می باشد که نبود فیلتر در آغاز به کار این کارخانه موجب اعتراضــات مردم به آلایندگی این کارخانه شد.
برخی از مردم شهر فرمهین بارها اعتراض خود را نسبت به آلودگی هوا و انتشار بوی اسید توسط این کارخانه به مسئولان اعلام کرده اند که حتــی صاحبان و کارگران دیگر کارخانه های این شهرک صنعتی نیز نســبت به آلایندگی این کارخانه اعتراض خود را نشــان دادند.
برخی از مسئولان نیز علت تعطیلی واحدهای تولیدی در این شــهرک را آلایندگــی این کارخانه اعلام کرده اند.
مدیر کل سازمان محیط زیست استان مرکزی اســتان مرکــزی در ایــن خصوص گفت: پیشنهاد داده بودیــم که اگر این کارخانه نتواند آلایندگی خود را کنترل کند به جای دیگر منتقل شود، در حال حاضر اعتراضاتی وجود دارد که طبق وظیفه قانونی ورود پیدا خواهیم کرد چرا که کار ما این است.
ابراهیمی کارنامی افزود: احتمال می رود که سیستم ها را دست کاری می کنند زیرا نظر مردم هم موافق این مســئله اســت که درهر صورت ما این موضوع را تحت بررسی داریم و اگر به نتایجی برسیم که هر واحد صنعتی سیستم ها را دستکاری می کند برابر با قانون مجازات می شود. 
وی ادامــه داد: با توجه بــه اعتراضات مردمی نســبت به این واحد صنعتی، اقدامات این کارخانه در دســتور کار قرار گرفته و در صورت مشاهده آلودگی خارج از حد اســتاندارد گزارشات و شکایات را بــه مرجع قضایی ارائه خواهیــم داد.»
مرتبط با : اجتماعی شهرستان فراهان خبر
برچسب ها : اسید بر چهره فراهان-کارخانه اســید میهن فراهــان-آلودگی هوا-
نویسنده : Mohammadif
تاریخ : یکشنبه 21 آذر 1395
زمان : 10:28 ق.ظ
:: کشف دام قاچاق در فراهان
:: افتتاحیه مرکز رشد دانشگاه پیام نور واحد فراهان
:: سرپرست دانشگاه آزاد اسلامی فراهان تغییر کرد
:: بازدید 890 کیلومتر شبکه برق در فراهان
:: 12 هکتار از اراضی فراهان زیر کشت زعفران رفت
:: افتتاح شعبه تامین اجتماعی فرمهین با حضور وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی
:: 9 هزار و 535 کارت هوشمند ملی در فراهان صادر شد
:: 96 درصد اراضی ملی فراهان سند دار شد
:: پوشش شبکه گازرسانی شهرستان فراهان کامل شد
:: پی سوز سفالی مربوط به قرون میانی اسلامی در فراهان کشف شد
:: 310 میلیارد ریال سرمایه گذاری در بخش صنعت فراهان
:: بودجه شهرستان فراهان ۲۵ درصد افزایش یافت
:: تاکید استاندار مرکزی بر تکمیل چارت نیروی انسانی ادارات شهرستان فراهان
:: بودجه شهرستان فراهان ۲۵ درصد افزایش یافت